Znehodnotené strelivo (predaj od 18 r.)

Znehodnotené strelivo je ideálny spôsob vlastníctva streliva pre zberateľské účely. Uložené na polici je pri pohľade zpredu nerozoznateľné od funkčného streliva. Oproti funkčnému strelivu neobsahuje prachovú náplň a pyrotechnickú zlož, má vylisovanú alebo nefunkčnú zápalku (maketu), má vyvrtaný otvor cez jednu stenu nábojnice pričom priemer otvoru sa musí rovnať najmenej 1/3 kalibru náboja. Viac sa o znehodnotenom strelive dozviete vo Vyhláške 516/2003 Z.z.

Na začiatok