6mm Flobert

Pomenovanie "Flobert" je podľa francúzskeho puškára a vynálezcu menom Louis Nicolas Auguste Flobert (1819–1894), ktorý ako prvý začal vyvíjať zbrane pre tento náboj pričom tento náboj nevyvíjal ani nevyrábal. Náboj patentoval v roku 1831 Joseph Alexandre Robert. Neskôr francúz Bernard Houllier nábojnicu doplnil o dutý okraj a v roku 1846 patentoval . To sa stalo základom pre vývoj streliva s okrajovým zápalom. Flobertky sa vyrábajú v ráži 4mm a 6mm, napr. v USA aj v ráži 9mm. Zbrane ráže 4mm a 6mm sa líšia aj tým že 6mm má delený valec, aby nebolo možné použiť strelivo .22 Short alebo .22 Long Rifle.

Na začiatok