.44 Magnum

.44 Remington Magnum označovaný tiež .44 Magnum, .44 Mag, 10,9×33R vyvinul Elmer Keith ako lovecký náboj pre revolvery. Konštrukcia náboja vychádzala z .44 Special. Náboj bol osadený približne 250 gr ťažkou strelou a mal výkon približne 1000 J. U náboja hrozila zámena s rozmerovo takmer zhodným .44 Special a tak sa nerozšíril. V 50-tych rokoch 20. storočia inicializovala firma Smith & Wesson u firmy Remington výrobu náboja .44 Remington Magnum ktorý má nábojnicu o cca 3 mm dlhšiu ako .44 Special čím sa znemožnila nechcená zámena. Energia sa pohybovala od 900 po 2200 J čo ho predurčuje k loveckým a obranným účelom v revolveroch i dlhých zbraniach.

Na začiatok