10mm AUTO

10mm Auto je americký pištoľový náboj vyvinutý v roku 1983 s cieľom vytvoriť kompromis medzi nábojom .38 Super auto a .45 ACP. Bol zavedený spoločne s pištoľou Bren Ten firmy Dornaus and Dixon. Sériovú výrobu náboja začala švédska firma Norma. Pištoľ sa však nerozšírila a tak ostali zásoby streliva. Pre toto strelivo sa upravila pištoľ M 1911 a dostala prívlastok Delta Elite. Náboj sa v tejto pištoli osvedčil a začal sa vývoj zbraní pre tento náboj. Štandardne má náboj celoplášťovú alebo poloplášťovú strelu v tvare zrezaného kužeľa. Hmotnosť strely je 10 až 13 g, rýchlosť strely okolo 365 m/s.

Na začiatok